စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိ္င္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(၂၃.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝး က်င္းပ ရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမတာဝန္ ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လစ္လပ္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီေနရာအား လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအၿပီးတြင္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး