စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖုန္းေခၚဆိုသူအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ MPT

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖုန္းေခၚဆိုသူအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈကို MPT က ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔သိလိုတဲ့ အေရာင္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းတို႔ ဆက္သြယ္လိုက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ MPT ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူထားခဲ့ရင္ ဖုန္းေခၚခက်သင့္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၀၈၀၀ ၈၀၀ နဲ႔စတဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုသူေတြအတြက္ အခမဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ MPT ရဲ႕မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြဟာ ဖုန္းေခၚဆိုခေပး စရာမလိုဘဲ ေခၚဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ Toll Free နံပါတ္ေတြကိုေခၚဆိုသူအေနနဲ႔ က်သင့္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ထံကေန လစဥ္လတိုင္း ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ “MPT ရဲ႕ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအခမဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရယူထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ မိမိတိုရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဝယ္ယူလိုသူ၊ စံုစမ္းလိုသူေတြက ဆက္သြယ္လာတဲ့အခါမွာ ဆက္သြယ္သူေတြအတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခကုန္က်မွာကို စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းျမႇင္႔တင္ေရးနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္တဲ့ ေနရာေတြမွာ Toll Free ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ ” လို႔ MPT-KSGM Joint Operations ရဲ႕ Chief Commercial Officer Mr. Reizo Umeda ကဆိုပါတယ္။ အဲဒီ MPT Toll Free ဝန္ေဆာင္မႈရယူဖို႔ b2b@mptjo.com.mm ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

– ထြန္းထြန္း