မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

၂၀.၈ .၂၀၁၇ရက္ေန႔ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ရပ္ / ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀. ၈ .၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀နာရီခ်ိန္တြင္ ပါတီရုံးအစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းေဝးသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးဦးဘသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေစာသန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုသန္းေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၃၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းေဝးတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဦးဘသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေေအာင္ေစာသန္းမွ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီစည္းရုံးေရးကိစၥမ်ား ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ လစ္လပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အစားထိုးကိစၥ မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားပါသည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Rakhine USDP