ဘီးလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

က်ိဳက္ထို္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀

မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ဘီးလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္မွ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ခ်ျပ ေဆြးေႏြးပါသည္။

ထို႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ား၊ ရပ္ေက်း စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းပါတီအေျခအေနမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ေရးရာအလိုက္ ဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈ မ်ားအား လည္းေကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မွ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၄င္းလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္သြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းစည္းရံုး ေရးမွဴးမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Ayemintun