ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား အခမဲ့ျခင္ေဆးဖ်န္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျခင္ေဆးလိုက္လံဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကူးတို႔ ဆိပ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဝဲႀကီး ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း (ခြဲ)၊ ေရႊျပည္သာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ယင္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေပါစံေဒါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ယင္းေက်းရြာရွိ စာသင္ေက်ာင္း၊ နတ္သူရဲေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ပန္းပဲစု ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာ သင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ျခင္းေဆး ဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ရာဇသဂၤဟေဖာင္ ေဒးရွင္း(ေနျပည္ေတာ္)မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမတ္ မဂၤလာ ပရဟိတ လူမႈေရးအသင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဇာနည္မင္းႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုကိုလြင္