ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ဦးလွသိန္း ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွသိန္းႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ ဝင္ဦးသန္းေဌး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္စိုးတို႔လိုက္ပါ၍ ေက်ာက္တံခါး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွသိန္းက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာ ပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာေရးရာအလိုက္ ပါတီဝင္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းထားမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ပါတီဝင္မ်ား၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ဦးလွသိန္းက လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား၍ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေတြဆံုပြဲသုိ႔ ေက်ာက္တံခါး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ၁၂၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)