ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukar Boon-Long အား ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ သံအမတ္ႀကီးက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အေရးမ်ားအျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ရခုိင္ေဒသအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္ အရ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ UN အပါအ၀င္ NGO/INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္မခံသည့္အတြက္ ဆႏၵျပေနမႈမ်ား၊ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ား ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္ သံအမတ္ႀကီးက ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ေထာက္ခံရပ္တည္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ား တားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ရခုိင္ေဒသအတြက္ ယခင္ကလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပုိမုိဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရခုိင္ေဒသတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားသည္ အျခားမသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းက ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ဳိးရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေဆြးေႏြးသည္။

Writer – ဆန္းထူးေအာင္