ျပည္နယ္ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀(ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္)ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ား ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းေခၚယူရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ က႑အသီးသီးကို တာ၀န္ယူထားၾကသည့္ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မိမိတို႔တာ၀န္ယူထားရသည့္ က႑ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား၊ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကကာ အစည္းအေ၀းအား ညေန ၆း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

Rakhine USDP