ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပညာသင္ ေထာက္ပံ႔ေၾကး ေပးအပ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္တတိယအႀကိမ္ပါတီဝင္ မိသားစုမ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာတက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ၁၇ ဦးတို႔အား ေလးလ တစ္ၾကိမ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေအာင္၊ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအရန္ေကာ္မတီဝင္ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိထားသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၇ ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအရန္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ပညာသင္စရိတ္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)