တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ဘေလာက္အုတ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

 

တာခ်ီလိတ္ ခရုိင္ / ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္တြင္ မုိင္းကုိးအုပ္စုပန္ဟတ္၊အမကေက်ာင္းတြင္ လုိအပ္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ဘေလာက္အုတ္ မ်ားကုိ (၁၀-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌႏွင့္ပါတီမွသြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးသန္းထုိက္က လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ဘေလာက္အုတ္၅၀၀လံုး၊ ဦးစုိင္းအံုးပြင့္+ ေဒၚတင္ေမထြန္း (ဗဟုိပါတီေကာ္မတီ၀င္) မိသားစုတုိ႔က ဘိလပ္ေျမ(၂၀)အိတ္တုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Myo Thant