ေတာင္ဥကၠလာပျပည္ခိုင္ၿဖိဳးmaskလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၉ ရပ္ကြက္ ေက်ာ္သူလမ္း ဓမၼာ႐ံုတြင္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊MCWA အသင္းမွ တာဝန္ ရိွသူမ်ားပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ H1N1 ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ပံုမ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္း mask မ်ား စနစ္ တက် အသံုးျပဳပံုႏွင့္ စနစ္တက်လက္ေဆးပုံမ်ားကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ ေဟာေျပာ သည္။ ထုိ႕ေနာက္mask မ်ားႏွင့္လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ားကို လွဴဒါန္းၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႔ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိန္ဝင္းႏုိင္