ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းက အေရာင္းသြက္ Core i3 CPU သံုး Laptop(၃) မ်ိဳး

အခုေနာက္ပိုင္း Laptop ေတြကို ကုန္တံဆိပ္အမည္ အေလးထားေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူတာထက္ က်သင့္တန္ဖိုးႏွင့္ ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ရရွိနိုင္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈတြကို အသားေပးေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူမႈ မ်ားလာပါတယ္။ ေဒၚလာ ၄၀၀ မွ ေဒၚလာ ၄၆၀တန္ဖိုးရွိ i3 CPU ပါ၀င္တဲ့ ဘယ္လိုု Laptop အမွတ္တံဆိပ္မဆို အေရာင္းသြက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းက အေရာင္းသြက္ Core i3 CPU သံုး Laptop (၃) မ်ိဳး ကိုေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

 

Acer E5 475G (i3)

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ခုရက္ပိုင္း အေရာင္းသြက္ေနတဲ့ ProcessorIntel Core i3-6100U CPU တပ္ဆင္ထားတဲ့ Acer E5 575G Laptop ျဖစ္ပါတယ္။Window 10 Operating System စနစ္နဲ႔ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ၁၄ လက္မ ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic အေနနဲ့ NVIDIA 940MX2GB ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Memory 4GB D4 အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။500GB hard drive ပါ၀င္ပါတယ္။ 4-cell Li-ion ဘထၳရီကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။

Lenovo ideapad 310

Processor Intel Core i3-6100U CPU တပ္ဆင္ထားတဲ့ Lenovo ideapad 310 Laptop ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ၁၄ လက္မ အရြယ္အစားျဖစ္ျပီး HD LED GLARE အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Graphic အေနနဲ့ NVIDIA GT 940M DDR3 2GB ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Memory 4GB DDR4 2133 အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။1TB hard drive ပါ၀င္ပါတယ္။ 4-cell Li-ion ဘထၳရီကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။

DELL 5458

Core i3 5005U 2.0GHz Processor တပ္ဆင္ထားတဲ့ DELL 5458 Laptop ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ၁၄ လက္မ အရြယ္အစားျဖစ္ၿပီး HD LED LCD အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ 4GB DDR4(2400MHz) ျဖစ္ၿပီး DDD-R/W Super Multi DL ပါ၀င္ပါတယ္။ 500GB STAT 5400rpm တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ NVIDIA Geforce GTX920M 2GB Graphic နဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ Webcam ၊ Card Reader ၊ HDMI Port, USB 3.0 Port မ်ား ပါ၀င္ ပါတယ္။4-cell Long Li-ion ဘထၳရီကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားပါတယ္။