ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္အဖြဲ႔ မႏၲေလးခရိုင္ပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔မွအမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္သည္ ယခုလ ၁၈ရက္ ညေန ၅ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ပါတီအတြင္းအမ်ဳိးသမီး မ်ားက႑တိုးတက္ျမင့္မားလာေစ ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာ ၾကားခဲ့သည္။


ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာသို႔ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး(အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ)ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ေဒၚခင္ေရႊျမင့္၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ (အမ်ဳိးသမီး က႑တာဝန္ခံ) ေဒၚလွလွေအး ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုသင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ (အမ်ဳိးသမီးက႑ တာဝန္ခံ)မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၃ဝ ခန္႔တက္ေရာက္၍ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္း က႑ျမင့္မား တိုးတက္လာေစေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး (အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာ ဝန္ခံ)ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္က မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑ တာ ဝန္ခံမ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားအား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား ရွိမႈအေျခအေန၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္၍ ပါတီမွအသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း သင္ တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ၊ ပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ေဆြး ေႏြးမွာၾကားခဲ့ကာ အစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိး သမီးက႑တာဝန္ခံမ်ားကလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။