ကမာရြတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္း ပါတီဝင္ေၾကးေကာက္ခံၿပီးစီးမႈ ညိႇႏိႈင္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာ ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီ ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ပါတီဝင္ သစ္မ်ားစည္း႐ံုးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ကမာရြတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္က်င္းပရာ ကမာ ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/စည္းအမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တက္ေရာက္ လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/စည္းအမႈေဆာင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကကာ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒က က်န္ရွိေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ျပန္ လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္္ေစာ(ကမာရြတ္)