လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္အစိုးရၾကားတြင္ တံတားအျဖစ္သာရွိသင့္ တံတိုင္းမျဖစ္ရဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ဆို

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္အစိုးရၾကားတြင္ တံတားအျဖစ္ သာရွိသင့္ၿပီး တံတိုင္းမျဖစ္ရဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမစမီ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ၎က အထက္ပါ အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“”အတိုက္အခံအင္အားစုက ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစုက လူထုအစိုးရကိုေထာက္ျပေဝဖန္ၿပီးမွ အစိုးရဟာ လူထုစိတ္ႀကိဳက္အစိုးရျဖစ္မယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ သြားဖို႔ အတြက္ ဒီလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ျပည္သူ႔အစိုးရမို႔လို႔ ဖြဖြေလး ေထာက္ခံၿပီးမွ ေျပာမယ္ဆိုတာကေတာ့ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ကို လူထုလက္ထဲမအပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီး ထားတဲ့ တံတိုင္းႀကီးေတြလိုျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္သည္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လူထုနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ တံတားပဲျဖစ္ရမယ္။ တံတိုင္းမျဖစ္ရဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လူထုအတြက္ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မပီျပင္ခဲ့ပါက လူထုကေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကသာလွ်င္ လူထုအတြက္ ေထာက္ျပေဝဖန္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“”လူထုအတြက္ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္မပီျပင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီတင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အဝန္းအဝိုင္းကပဲ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈက အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ လူထုအတြက္လႈပ္ရွားေပးရတယ္။ ေထာက္ပံ့ေပး ရတယ္။ ထိန္းေပးရတယ္။ ဒါလႊတ္ေတာ္တိုင္းရဲ႕တာဝန္ပဲ” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုအျဖစ္သြားႏိုင္ဖို႔ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒက မပီျပင္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုသြားႏိုင္ရန္ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုေရာက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရကို လူထုစိတ္ႀကိဳက္၊ လူထုလိုလားတဲ့ အစိုးရ မျဖစ္ရင္ျဖစ္ေအာင္ ပါလီမန္သည္ လူထုနဲ႔ရပ္တည္ၿပီးမွ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈကိုလုပ္ဖို႔ အင္ အားစုတစ္ရပ္ လိုတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရ ရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Democracytoday