တ႐ုတ္ေရတပ္သေဘၤာအုပ္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေလ့က်င့္ျခင္း၊ စစ္ေရး ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိဟု ထုတ္ျပန္

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ေရတပ္ သေဘၤာ အုပ္စု လာေရာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဒ သၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္၏ေရတပ္၊ အေရွ႕ပင္လယ္ေရယာဥ္စု ဒုတိယတပ္မွဴး၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ တပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွန္ဟိုက ေျပာၾကားသည္။ 

တ႐ုတ္ေရတပ္ East Sea သေဘၤာအုပ္စုမွ Destroyer, Chang Chun & Frigate ႏွင့္ JingZhou သေဘၤာ သံုးစီးသည္ ေမလ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသို႔  ဆိုက္ကပ္စဥ္ သေဘၤာအုပ္စု၏ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွန္ဟိုက သတင္း ေထာက္မ်ာအား အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘တ႐ုတ္ေရတပ္လာေရာက္ျခင္းဟာ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံက ေဆြမ်ိဳးေပါက္ ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအင္မတန္နက္ ႐ိႈင္းပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းလည္း ရွည္ၾကာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈလည္း ေကာင္းမြန္ ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္ဆက္ဆံမႈမွာလည္း အင္မတန္ရင္းႏွီးပါတယ္။ တ႐ုတ္ -ျမန္မာေရတပ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာ သည့္ တ႐ုတ္ေရတပ္သေဘၤာမ်ား သည္ တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးတင္စစ္ေရ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒံုးက်ည္ ၄၈ လံုး အထိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေရတပ္ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္သေဘၤာအုပ္စု၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ပူးတြဲေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ေရတပ္သေဘၤာ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလးရက္ၾကာ ဆုိက္ကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘၤာ အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၃ ကလာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ေဆးကုေပးခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွန္ဟိုက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္သေဘၤာအုပ္စုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္က လာေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

# 7 Day