အိုေဟာင္း ဘတ္စ္ကားမ်ား သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မအပ္ႏွံပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္သိမ္း၍ လူစီးစလစ္ ထုတ္ ေပးျခင္း ပယ္ဖ်က္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအနက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ေအာက္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အပ္ႏွံ၍ လူစီးယာဥ္စလစ္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ လာမည့္ ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးအပ္ႏွံျခင္းမျပဳပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပိတ္သိမ္း၍ လူစီးယာဥ္ စလစ္ ထုတ္ယူျခင္းကို ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

သက္တမ္း ႏွစ္ ၂ဝ ႏွင့္အထက္ အိုေဟာင္းဘတ္စ္ကားမ်ားကို အစားထိုးလဲလွယ္သည့္ အစီအစဥ္အရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ေအာက္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အပ္ႏွံ၍ လူစီးယာဥ္စလစ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ အဆိုပါယာဥ္မ်ားကို ေနာက္ဆုံးထားအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္သိမ္းကာ လူစီးစလစ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္သြားမည္ဟု ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ႏွင့္ YBS ယာဥ္လိုင္း မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးက ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပုဂၢလိက ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အိုေဟာင္းဘတ္စ္ကားမ်ား အပ္ႏွံမႈစတင္လက္ခံျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ျမင္သာ ကညန႐ုံးတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အိုေဟာင္းအပ္ယာဥ္မ်ားအား လူစီးယာဥ္စလစ္ထုတ္ ေပးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ဘတ္စ္ကားစီးေရမွာ မူလစာရင္းအရ အစီး ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ယာဥ္မွာ အစီး ၄ဝဝဝ ခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ စာရင္းတြင္ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ အိုေဟာင္း စီးတီးဘတ္စ္ယာဥ္မ်ားအပါ အဝင္ မီနီဘတ္စ္အေရအတြက္ အစီး ၁၇ဝဝ ခန္႔၊ ဒိုင္နာ၊ ဘီအမ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အစီး ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါယာဥ္မ်ားအား တျဖည္းျဖည္း အစားထိုးလွဲလွယ္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရက ဝယ္ယူ ထားေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတို႔က ဝယ္ယူထားေသာယာဥ္မ်ား ယခုလအတြင္း ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္အသစ္မ်ား အစားထိုးလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ ယာဥ္အေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar