အက္ဖ္ဘီအိုင္ အရာရွိမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သင္တန္းေပးမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဖက္ဒရယ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ို (FBI) မွ ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔၊ အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း လာေရာက္သင္တန္းပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

FBI ကပို႔ခ်မည့္သင္တန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံ အတြင္း အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေလ့ရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ပိုမိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏုိင္ေစမည့္္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး စြမ္းရည္ မ်ားတိုး တက္ေစေရး အထူးအေလးထား ပို႔ခ်မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

FBI ကလာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မႈခင္း တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔တပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ဝင္းသိန္းက 7 Day Daily အား အတည္ျပဳ ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ၁၂ ဦး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ၁၂ ဦးႏွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေျခာက္ဦးစုစုေပါင္း ၃၀ဦးအား အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မႈခင္းတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွ  သတင္းရရွိသည္။

‘‘လာမယ့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း မွာသင္တန္းေတြစေပးမယ္လို႔သိ ထားရပါတယ္။ သံ႐ံုးကလည္း ေၾကညာေပးထား ပါတယ္’’ ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

FBI သည္ ၂၀၁၆ ေအာက္ တိုဘာအတြင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား မႈခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ တိုက္ဖ်က္ ရာ၌ စြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေရး ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား သီတင္းရွစ္ပတ္ၾကာ လာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲဲ႔ကို မႈခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္တိုက္ဖ်က္ရာ၌ စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရး ေလ့က်င့္သင္တန္း မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္ပံ့မ်ား အကူအညီေပးရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ယင္းသံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

# 7 Day Daily