ဂ်ပန္က အမ်ိဳးသမီး မတက္ရတဲ့ကၽြန္း ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း ဝင္ဖြယ္ရွိ

အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေျခခ်ခြင့္မျပဳတဲ့ ဂ်ပန္က ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းဟာ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈေနရာအျဖစ္ UNESCO က သတ္မွတ္ေပးဖို႔အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

 

ဘာသာေရးအရ အဲဒီကၽြန္း အိုကီႏိုရွီမာေပၚကို အမ်ိဳးသားေတြသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကၽြန္း ေပၚကေန ျမက္တစ္ပင္၊ စကၠဴတစ္စေတာင္ ယူသြားခြင့္လည္း မရွိတဲ့ ျမင့္ျမတ္ကၽြန္း ျဖစ္ပါသတဲ့။

အဲဒီကၽြန္းကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းမွာ သြင္းဖို႔အတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ UNESCO အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူနာကာတာ တိုင္ရွာအိုကီဆူမီယာ ဘုရား ေက်ာင္းလည္း တည္ရွိၿပီးေတာ့ ပင္လယ္နတ္ဘုရားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ နတ္ကြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရလမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူေဇာ္ပသရတဲ့ အယူအဆလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ကၽြန္းေပၚတက္မယ့္ အမ်ိဳးသားေတြဟာလည္း ကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္ၿပီး အရင္ေရခ်ိဳးၾကရၿပီး သူတို႔ခရီးစဥ္နဲ႔ ကၽြန္းေပၚမွာ ေတြ႔ခဲ့သမွ် ေတြကို ျပန္လည္ မေျပာရပါဘူးတဲ့။

# The Voice