ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အစပ်ဳိးမႈ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ က လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု တာဝန္ရွိသူေျပာၾကား

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအစပ်ဳိးမႈ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လမ္းမႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားအား ပိုမို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး Arkhom Termpittayapaisith က ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Arkhom က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ အလယ္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ထို႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ကီလိုမီတာ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထိစပ္ေနေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ၂ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ဝန္ႀကီး Arkhom က ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အစပ်ဳိး မႈကို တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေပးေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္း-တရုတ္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Arkhom က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးထားေသာ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈကို ေထာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မွ ထိုင္း-လာအုိ နယ္စပ္ ရွိ Nong Khaiၿမိဳ႕ အထိ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈအား ထိုင္းႏိုင္ငံက တာဝန္ယူ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ Nong Khai ၿမိဳ႕ အထိ ရထားလမ္း စီမံကိန္းသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး ယင္းရထား လမ္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံကို လာအိုႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္မည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ရေနာင္းၿမိဳ႕အထိ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (PPP) စနစ္ ျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ရထားလမ္းစီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဓိက စင္တာႏွင့္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ကၽြန္းဆြယ္၏ ပို႔ေဆာင္ေရးအခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းစီးပြားေရးစၾကၤန္ (EEC) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎က ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ EEC ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိပါက ရည္မွန္းထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အကူအညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)