အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္မည္

အၿငိမ္းစားယူမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အၿငိမ္းစားအိမ္ရာစခန္း စီမံကိန္း တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းအတြက္ ေျမကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ရွာေပးရမယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကိုလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီလည္းယူပါလို႔ မူအားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးခ်င္းရရွိသည့္လစာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ကာ၊ အၿငိမ္းစားယူရေတာ့မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝယ္ယူထားစဥ္ ကာလအတြင္း အၿငိမ္းစားယူသြားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားက က်န္ရွိသည့္ေငြေၾကးကို ဆက္လက္ ေပးေဆာင္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ ထပ္မံ သိရသည္။

၄၀ဝ စတုရန္းေပအက်ယ္ရွိမည့္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၉၀၊  ၅၀ဝ စတုရန္းေပ အက်ယ္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၁၅ သိန္း၊ ၆၀ဝ စတုရန္းေပ အက်ယ္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၄၀၊ ၇၅၀ စတုရန္းေပ အက်ယ္တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ႏွင့္ ၉၀ဝ စတုရန္းေပ အက်ယ္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ဝ စသည့္ေဈးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးႏိုင္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေငြေပးေခ်မႈကိုလည္း ငါးႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္စသည္ျဖင့္ အရစ္က် ေငြေပးေခ် ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း ၁၃၄၇ ခန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေဆာက္ လုပ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းကလည္း တန္ဖိုးမွ်တ တိုက္ခန္းေပါင္း ၅၆၀ ကို အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာနက ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနကအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပး ေနေသာ္လည္း အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားက သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ယင္းတိုက္ခန္း မ်ားကို လက္လႊဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိေနရာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနၿပီး ဝယ္ယူခြင့္ မရရွိခဲ့သူမ်ားအေနႏွင့္ လက္လႊဲေရာင္းခ်သည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕နယ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရ အေနႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္း အားလံုးအနက္ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။  # The Voice