အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိအျပီးတြင္ အိုင္ဗရီကို႔စ္ရွိ ေလးရက္တာ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ အဆံုးသတ္

အိုင္ဗရီကို႔စ္အစိုးရဘက္မွ လစာေပးေခ်ရန္သေဘာတူညီခဲ့ျပီး အျငင္းအခံုျဖစ္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလးရက္တာ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈကို ပုန္ကန္ေသာ စစ္သားမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့ၾကသည္။

“အေျခအေနေတြဟာ ျပည္လည္တည္ျငိမ္လာပါျပီ။ စစ္တပ္ေတြရွိတဲ့ ေဒသအားလံုးက အေျခအေနေတြဟာ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္လာပါျပီ” ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး အလိန္းရစ္ခ်က္ဒြန္၀ါဟီက ေျပာခဲ့သည္။

သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျပီဆိုေသာ သတင္းကို မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေသာ တပ္သားမ်ားဘက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက အတည္ျပဳခ့ဲတာျဖစ္ျပီး သူတို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆိုေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ေပးေခ်ရန္လိုက္ေလ်ာခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိျပီးျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တု႔ိ စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ပါ ေတာ့မယ္” ဟု တပ္ၾကပ္ၾကီး ဆစ္စီေဖာ့စီနီက ေျပာခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးကလည္း ဘဏ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕လုပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ခြင္အသီးသီးသို႔ ျပန္သြားကာ ေန႔တဓူ၀အလုပ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈသည္ ကမၻာ့ထိပ္သီး ကိုကိုးတင္ပို႔သည့္ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ပုန္ကန္သူ စစ္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အၾကီးဆံုး ျမိဳ႕၂ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ အာဘစ္ဂ်န္ႏွင့္ ဘူအာေခးျမိဳ႕တြင္း၌ ေဒါသတၾကီး ေလထဲသို႔ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ခဲ့ျပီး လူတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ဒါ့အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕ ေကာ္ဟိုဂိုတြင္လည္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျပီဆိုေသာ သတင္းမ်ားေပၚေပါက္လာအျပီးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ သြားခဲ့သည္။

Ref; AFP