မကၠဆီကိုတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္သူမ်ားကို အစိုးရက ဖမ္းဆီးေပးရန္ ဆႏၵျပ

မူးယစ္ေမွာင္ခိုကုန္ကူးဂိုဏ္းမ်ား ႀကီးစုိးရာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္  ယခုႏွစ္အတြင္း ငါးဦးေျမာက္အျဖစ္ လူသိ ထင္ရွားေသာ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ မီဒီယာႏွင့္ အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းက သတင္းစာႀကီးမ်ား၏ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဆႏၵျပသေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ အခ်က္အခ်ာတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက အသတ္ခံရသူ အသက္ ၅၀ ရွိ ဂ်ာဗီယာဗယ္ဒက္ဇ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသည္။ ဂ်ာဗီယာသည္ ေမ ၁၅ ရက္က  အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း စီနာလိုအာ ျပည္နယ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္္။

သတင္းဆုရ ဂ်ာဗီယာသည္ မကၠဆီကို၌ ေသြးထြက္သံယိုေသဆုံးမႈမ်ားစြာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးသတင္းလိုက္ ေရးသားသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ AFP အတြက္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ သတင္းေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယခု ထင္ရာစိုင္းရမ္းကားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ပီနာနီတိုက ေျပာသည္။ ထိုျပင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္သြားမည္ဟု သံႏၵိဌာန္ခ် ေျပာဆိုကာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔႔ ဒီမိုကေရစီအတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္က အေျခခံမူပါပဲ။”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံေနရသည့္ မူခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သမၼတ ပီနာနီတုိ၏ ယခုလို လူသိရွင္ၾကား တုံ႔ျပန္ လာျခင္းက ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၎အေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည့္ လကၡဏျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Articulo 16 က ထုတ္ျပန္သည္။

Ref; AFP