ေခတ္မီ ေရငုပ္သေဘၤာ အသစ္ႏွစ္စီး ဝယ္ယူမည္ဟု စင္ကာပူေရတပ္ အတည္ျပဳ

ေခတ္မီ ေရငုပ္သေဘၤာအသစ္ ႏွစ္စီးကို အားျဖည့္ ဝယ္ယူသြားမည္ဟု စင္ကာပူေရတပ္က အတည္ျပဳ လုိက္သည္။

 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ThyssenKrupp Marine Systemsက ထုတ္လုပ္တည္ေဆာက္သည့္ Type-218SG အမ်ိဳးအစား ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးသည္ စင္ကာပူ ေရတပ္တြင္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္၌ စတင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေနာင္အန္းဟန္းက ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ျပပြဲႏွင့္ ညီလာခံတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရငုပ္သေဘၤာအသစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ကတည္းက စင္ကာပူေရတပ္တြင္ ရွိေနခဲ့သည့္ အမ်ိဳးအစားတူ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီက ၂၀၂၁ ႏွင့္ ၂၀၂၂ တို႔တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီးစီကို ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၂၄ တြင္ ေရတပ္၌ အမႈထမ္းရန္ အသင့္ ရွိလာမည္ဟု သိရသည္။

စင္ကာပူ ေရတပ္တြင္ ရွိေနသည့္ အျခား သက္တမ္းရင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုမူ အဆိုပါ သေဘၤာအသစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ အနားေပး ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီသည္ ေရငုပ္သေဘၤာ မ်ား ေရာင္းခ်မႈအျပင္ လိုအပ္ေသာ Logistic Packageတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ပါ သေဘာတူထားသည္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ စင္ကာပူ ေရတပ္တြင္ ဖရီးဂိတ္သေဘၤာ ၆ စီး၊ ေရငုပ္သေဘၤာ ၆ စီး၊ ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္ ၁၁ စီးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္မ်ား၊ မုိင္းရွာ ေရယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားပါ ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNA