မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားစုေပါင္းေပးအပ္ တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအသီး သီး၏ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေပး အပ္ပြဲႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ေမလ (၁၅) ရက္ န႔နံနက္ ၉နာရီခြဲက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္က်င္းပသည္။

 

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ကပါတီဝင္မ်ားႏွစ္စဥ္ ေၾကးေကာက္ခံရသည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုမွ ပါတီဝင္ေပါင္း ၁၆၅၄၉ ဦးအတြက္ ပါတီႏွစ္စဥ္ ေၾကး ေငြက်ပ္ ၈၂၇၄၅ဝဝ ကုိ ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးမွဴးထံ သို႔ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဝင္ႏွစ္ စဥ္ေၾကး အမ်ားဆံုးေပးသြင္း သည့္ ပထမဆုရ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုတိယ ဆုရ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တတိယဆုရ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔ကုိ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ဂုဏ္ ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြက္ ယခု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ၿပီးသည္ အထိ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္အသီးသီး မွ ပါတီဝင္ ၅၁၅၇၃ ဦးအတြက္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၂၅၇၈၆၅ဝဝ ကုိ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထံသို႔ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒က ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္း အေဝးမွ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္ မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီ ဝင္အင္အားစိစစ္ေရးႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခ အေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့ ကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွ က႑အလိုက္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္လာေသာ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွပါတီဥကၠ႒အသီးသီးက၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား ကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ကတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္ မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အစည္းအေဝးကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္း ေပးအပ္ပြဲႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပရာသို႔ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရး မွဴးမ်ား၊ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၂ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)