တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာ္လတီေဒသ ဖက္ဝန္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေတာ္လတီေဒသတာဝန္ခံဦးျမင့္ေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာပါတီ ေကာ္ မတီဝင္ကိုသန္းႏိုင္၊သတင္းမီဒီယာ တာဝန္ခံ ဦးတင္ေမာင္ေဇာ္ ဦးေဆာင္ ၿပီး ယခုလ ၁၃ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွစတင္၍ ဖက္ဝန္းကုန္း ေက်းရြာအတြင္းပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


ထိုသို႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ားတြင္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ မိမိတို႔၏ပါတီဝင္ အင္အား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစေရး ဦးတည္ခ်က္ထားလ်က္ ပါတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵသေဘာထား မ်ားရယူၿပီး ပါတီဝင္အင္အားျပန္ လည္စိစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကးေပးသြင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား သစ္မ်ား စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ကိုကြင္း ဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာ္လတီ ေဒသတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အတူ ဖက္ ဝန္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးလွမင္း (ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာ)၊ ဒု-စည္းမွဴး ဦးၿဖိဳးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ ေရးရာ၊ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား က ပူးေပါင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

တင္ေမာင္ေဇာ္(တိုက္ႀကီး)