၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေကာက္ယူမည္

ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ မဲစာရင္းေတြဟာ ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈမရွိေသးတဲ့အတြက္ (၂၀၂၀) ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ေကာက္ ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေန တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သိရပါတယ္။

(၂၀၂၀)ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကိ ုတစ္အိမ္တက္ဆင္းစနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ ေကာက္ယူသြား ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေပးမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဧၿပီလ(၁)ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြဟာ (၂၀၁၅) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းကို အေျခခံၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္းစနစ္နဲ႔ ေကာက္ယူထား တာဆိုေပမယ့္ ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ မရွိေသးဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့တာ မရွိဘူးလို႔ ေမလ (၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပက္ခ္ရိြဳင္ရယ္ဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ (၂၀၁၇) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ျပည္လည္သံုးသပ္ျခင္းဖိုရမ္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက ရရွိခဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာ ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လာမယ့္ (၂၀၂၀) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္း ျပည့္စံုမွန္ကန္ေစဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Central News Bureau