ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလက္ခံေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ Mr.Ghassan Salame ေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီက လက္ခံေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr. Ghassam Salame က ၾကား ျဖတ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့မႈႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ပါတီ၏သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းသေဘာထားမ်ားအတုိင္းသာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမရိွေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရသာ ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား တိက်စြာ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ သား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ပို၍ အခြင့္အေရးရရိွမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးထက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈကို ဦးတည္ေနေသာ လူမ်ဳိးအမည္ေျပာင္းလဲေရးအား ေရွ႕တန္း တင္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကိစၥမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီ၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။