ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပုံမွန္လပတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ ပိုင္း)သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပုံမွန္လပတ္ အစည္းအေဝးကုိ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီကက်င္းပခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းေဇာ္ ထြန္း၊ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးထူးခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရး မွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုံလင္စြာတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းက ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးထူးခိုင္ က ပါတီစည္း႐ုံးေရး၊ အမာခံ ပါတီဝင္မ်ား အျမဲရရွိႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ အမ်ဳိး သမီးေရးရာႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးသစၥာ(ဇီးကုန္း)