ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ့ေဆာင္ ( ပါတီ လုပ္ငန္းစီစစ္ေရးဥကၠ႒)ႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲ

 

႐ွမ္းျပည္နယ္ (အေ႐ွ႕ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ (၁၂.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာဗဟိုအလုပ္အမႈ့ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ (ပါတီလုပ္ငန္းစီစစ္ေရးဥကၠ႒)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ခ႐ိုင္၊ တာခ်ီလိတ္ ခ႐ိုင္တို႔မွ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မ်ား ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးစိုးႏိုင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းျဖတ္၊ တာခ်ီလိတ္ ပါတီခ႐ိုင္ဥကၠ႒မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရိွပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း သတင္း