လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေဈးႏႈန္း ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္အတြက္ မီတာခ ေဈးႏႈန္းမ်ား အေျပာင္း အလဲရွိမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လစဥ္ ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္က လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ား ေဈးႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိၿပီး ရလဒ္ကို ျပည္သူႏွင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးမွ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးသည္။

“ေဈးႏႈန္းေျပာင္းတဲ့ ေနရာမွာက ဘယ္ေနရာ ဘယ္ကာလမွာ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ သံုးသလဲ မူတည္ ဆံုးျဖတ္မွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မီတာခ ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမယ္ဆိုလွ်င္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို မီးအားျပည့္ျပည့္ ဗို႔အားေကာင္းေကာင္း ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္း မေပးႏိုင္ဘဲ ေဈးႏႈန္း မေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း မႏၲေလး စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ ခြဲေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ဓာတ္အားခ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၁ ယူနစ္ကို ပ်မ္းမွ် ၆၉ ဒသမ ၁၇ က်ပ္ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မွာ ၁ ယူနစ္ကို ၉၈ ဒသမ ၃၅ က်ပ္ ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၀ ဒသမ ၂၂ က်ပ္ အ႐ံႈး ေပၚေနသျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၃၃ ဘီလီယံ အ႐ံႈးေပၚမည့္ အျပင္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ Gas ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သာမန္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွ က်ခံသံုးစြဲေန ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

# The Voice