မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ့နယ္ ပထမေလးလပတ္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ပထမေလးလပတ္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၉ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့ရာ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႕ေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းႏွင့္ တိုင္းပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း ၈ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ သဘာ ပတိ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးက ယခုလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး (၂/၂ဝ၁၇) ၏ အစည္းအေဝးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပါတီဝင္စိစစ္ေရး အေျခအေနမ်ား၊ ေဇယ်တုေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေငြေၾကး စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၿပီး ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး မ်ားက ေအာက္ေျခပါတီဝင္အဆင့္ ထိခ်ျပရွင္းလင္းႏိုင္ေရး အက်ယ္ တဝင့္ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ တိုင္းပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းက ပါတီဝင္မ်ား အေတြးမွားအျမင္မွား မည္ျဖစ္၍ Viber Group တြင္ ေန႕စဥ္အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပ ထားေၾကာင္း၊ သတင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခုနစ္ဘီလီယံမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းမဟုတ္သလို အိတ္ေထာင္ထဲထည့္သြင္းျခင္း လည္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ လစာနည္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္ေပးပါဆို၍ ယခုအခါျပန္လည္ ေပးေခ်ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေခ်ဖ်က္ေပး ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းၿပီး သည့္ေန႕တြင္ အျဖစ္မွန္ကို ရွင္း လင္းခ်ျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးသြားသည္။
ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႔ ေအာင္က ေဆြးေႏြးသြားသည္။
ထို႔ေနာက္ ေရးရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေရးရာတာဝန္ ခံ/တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ဦးဟန္ေမာင္က စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ဦးေအာင္ ခ်ိန္က စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဦးေစာဝင္းေမာင္က လုပ္ငန္း စိစစ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းဝင္းက ပါတီဝင္အင္အား ဆိုင္ရာႏွင့္ ဘူးလက္သတင္းဂ်ာ နယ္မွ ဦးလွေဆြက မ်က္ေမွာက္ ေရးရာအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္ လာေသာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားက နယ္ေျမအေျခအေန၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီလႈပ္ရွား မႈႏွင့္ ပါတီဝင္စိစစ္ေရးအေျခအေန မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၄ နာရီတြင္ အစည္းအေဝး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားသို႔ ပါတီဝင္စိစစ္ေရး မွတ္တမ္းစာအုပ္ မ်ား၊ ပါတီဝင္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း တြင္ အသံုးျပဳရန္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)