ဒလုိင္းလားမားကို အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈ တ႐ုတ္ ကန္႔ကြက္

တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားကို အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က “အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ဒါရမ္ဆာလာကို သြားၿပီး ဒလုိင္းလားမားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတာဟာ တိဘက္လြတ္လပ္ေရးကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ကမာၻကို ျပသလိုက္ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တိဘက္လြတ္လပ္ေရးကုိ မေထာက္ခံပါ ဘူးလုိ႔ ေပးထားတဲ့ကတိနဲ႔ သြားဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဒီကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တိဘက္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ေစလုိပါတယ္။ ဒလိုင္းလားမားနဲ႔ အဆက္အသြယ္အားလံုး ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အႏႈတ္ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈကို ဖယ္ရွားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီ ပယ္လုိစီ (Nancy Pelosi) နဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ တိဘက္ေဒသက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြကို ကမာၻက အာ႐ုံစိုက္မိေစဖို႔ ဒလုိင္းလားမားကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

(DVB)