က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီအား ယခုလေနာက္ဆံုး ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ကာ ပိတ္သိမ္းမည္

က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီအား ယခုလတြင္ ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးဖြင့္လွစ္ကာ ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ သတင္းရရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီအား က၊ ခ၊ ဂ စသည့္ အကၡရာ သံုးလံုးသာ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ဆုမဲမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီကို သံုးလတာ ဆက္လက္ေရာင္းခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေမလမွာ ေနာက္ဆံုးေရာင္းၿပီးရင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္ ၁ ရက္မွာ ေနာက္ဆံုးဖြင့္လွစ္ မွာေပါ့။ ေနာက္လေတြမွာ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီအေပၚသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနၿပီး က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီတို႔မွာ ဆုေၾကးပမာဏတြင္ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီအတြက္ ဆုမဲမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုးဆု က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးဆုမဲမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္သည္။  က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီအတြက္ ဆုမဲ မ်ားမွာမူ အျမင့္ဆံုးဆု က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမ်ားပါ၀င္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးဆုမွာ က်ပ္တစ္သိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ အရန္ထီမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အထိ ထည့္သြင္း ေရာင္းခ်ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အရန္ထီမ်ားကို ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

ငါးႀကိမ္ေျမာက္မွ စ၍ အကၡရာအလံုး ၅၀ သတ္မွတ္ကာ ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဆုႀကီးအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

# Eleven