ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္ရန္ စီစဥ္

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စ္ပို႔လံုၿခံဳမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္သည့္အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မ်က္လံုးပံုသဏၭာန္ ကို ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာျဖင့္ မွတ္တမ္းရယူထားရန္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

“ပတ္စ္ပို႔လံုၿခံဳမႈပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ပါပဲ။ အဓိကေတာ့ ပတ္စ္ပို႔အတု ျပဳလုပ္တဲ့ျပႆနာ မရွိေအာင္ ရည္႐ြယ္တာပါ။ အခု ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ လက္မွတ္၊ ဓာတ္ပံု၊ လက္ေဗြေတြကို မွတ္တမ္းယူထားေပမယ့္ လံုၿခံဳမႈ ထပ္ျမႇင့္တဲ့အေနနဲ႔ မ်က္လံုးပံုသဏၭာန္ကိုပါ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔ Screen ႐ိုက္ယူဖို႔ စီစဥ္ေန တာပါ”ဟု ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ပတ္စ္ပို႔ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္သာ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ရရွိရန္ အဆင့္ဆင့္ ေရးသြင္းရေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔ကစ၍ နည္းပညာအဆင့္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ဆယ္ရက္ခန္႔ျဖင့္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ရယူကာ စက္ျဖင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္လက္ေအာက္ရွိ ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၌ အသံုးျပဳေနေသာ စကၠဴအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစကၠဴအမ်ိဳးအစားတြင္ အမွတ္စဥ္ အလိုက္ ဘားကုတ္နံပါတ္မ်ား အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ စတစ္ကာကပ္ျခင္းမ်ား စေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရေၾကာင္း ယင္း႐ံုးထံမွ သိရသည္။

“နည္းပညာ သေဘာအရ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လာႏိုင္တာက ေကာင္းပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း ပတ္စ္ပို႔လံုၿခံဳမႈပိုင္း ခဏခဏအဆင့္ျမႇင့္ေနၾကတာပါပဲ၊ တခ်ိဳ႕ ျပည္ပႏိုင္ငံသားေတြက ပတ္စ္ပို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အားနည္းမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဆင္တူယိုးမွားနဲ႔ လိမ္လည္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလဆန္းအတြင္း ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားသူ ေန႔စဥ္ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊ သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု ျပည္တြင္းသို႔ အလည္အပတ္ ျပန္လာျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ ေလွ်ာက္ထားမႈထက္ သံုးဆ နီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း႐ံုးထံမွ သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားမွလြဲ၍ ပတ္ပို႔စ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ေဖာင္ျဖည့္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြသြင္းျခင္း၊ စလစ္ျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ ရရွိသည့္အထိ ဆယ္ရက္ခန္႔ ၾကန္႔ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးရွိ ေၾကညာဘုတ္မ်ားတြင္ သတိေပးစာ ကပ္ထားသည္။

# The Voice