ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပါတီ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင ့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေမလ (၉) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းသန္းဝင္းက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေဝးမွ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေမာင္က ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရးရာ က႑အလိုက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကကာ ဆက္လက္၍ ခ႐ိုင္အလိုက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကရာတြငါ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခး ခ႐ိုင္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒တို႔က ခ႐ိုင္အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားတို႔ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တို႔ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေအာက္ေျခ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခက္အခဲ၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြး ေႏြးၿပီး အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းသန္းဝင္း၊ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေမာင္ တို႔ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႔နယ္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၆၄ ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းထူး(ေတာင္ႀကီး)