သာေကတျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းသားမ်ားအား အာဟာရဒါနလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ (၇/အေရွ႕)ရပ္ကြက္ သာသနသဟာယဓမၼာ႐ုံမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ သင္တန္းသား ၆ဝ အတြက္ ေမလ ၇ ရက္ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီ ၃ဝ မိနစ္က သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးညြန္႔ေဖႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မ်ားမွ တန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၆၃၁၆ဝ ရွိအခ်ိဳရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ားကုိ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

TKA(သာေကတ)