တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေဖ်ာက္ေဒသေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားသို့ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တိုက္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဦးေဆာင္၍ ယမန္ ေန႕ နံနက္ ၉နာရီခြဲမွစတင္ကာ အေဖ်ာက္ေဒသ မိုးကုလား၊ အင္း တရာႏွင့္ ေခ်ာင္းသံုးခြေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားသို႔ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္း၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ ခံျခင္း၊ပါတီဝင္သစ္မ်ားစည္း႐ံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္ မ်ားတြင္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ပါတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားရယူလ်က္ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ပါတီဝင္ႏွစ္ စဥ္ေၾကးေပးသြင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါတီဝင္အင္ အားသစ္မ်ား စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္မင္း(စည္း ႐ံုးေရးရာ)၊ဦးသိန္းေဌး(ပါတီစည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးရာ)၊ ဦးျမင့္ေရႊ၊ ဦးတင္ေမာင္ေဇာ္(သတင္းျပန္ၾကား ေရး)၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ကိုဟင္နရီသိန္း၊ ကိုသန္းႏိုင္၊ မိုးကုလားေက်းရြာ အုပ္စု ပါတီစည္း႐ုံးေရးမွဴးဦးထြန္း ေအာင္၊အင္းတရာပါတီစည္း႐ံုးေရး မွဴးဦးေက်ာ္ဝင္းေဇာ္၊ ေခ်ာင္းသံုးခြ ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေအာင္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ပါတီလူငယ္အဖြဲ႕တို႕က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္ေဇာ္(တိုက္ႀကီး)