အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ အခမဲ့ ေမာ္တာ စက္ခ်ဳပ္ေျခနင္း သင္တန္းဖြင့္

 

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး ခန္းမ၌ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးထုမွ ႀကီးမွဴး၍ ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္ ေျခနင္းသင္တန္းကို ေမလ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ က်င္းပသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးတင္ ေမာင္ဝင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ယု၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္၊ အမ်ဳိးသမီးထုတာဝန္ခံ ေဒၚသင္းသင္းလိႈင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)ရပ္ကြက္မွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္နည္းျပမ်ား ျဖစ္ေသာ နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေအး၊ နည္းျပဆရာမ ေဒၚခင္သန္းေရႊ၊ နည္းျပဆရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔ တက္ေရာက္ၾက သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက အမွာ စကားပာၾကားရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခ်ာေမြ႔ေသာဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အတတ္ပညာ တစ္မ်ဳိးကြၽမ္း က်င္စြာတတ္ထားပါက ေအာက္မက်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံမွ အလုပ္အကိုင္သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ မည္သို႔ ဒုကၡမ်ားေရာက္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပါတီ သည္ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို အစဥ္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းမွာ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားၿပီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က သင္တန္းသူမ်ား ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စက္မ်ား ရရွိေအာင္လည္း တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း သူမ်ား သင္ယူေနမႈကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ယုတို႔ႏွင့္ အတူလိုက္လံၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္ ေသာအခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပၾက ရန္ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေဇ(အင္းစိန္)