ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂ဝ၁၇)ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၂/၂ဝ၁၇) အစည္းအေဝးဒုတိယေန႔ကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ဆက္လက္က်င္းပသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ား၏တာဝန္ခံမ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းတို႔က လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားကာ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ပါတီဥကၠ႒၏အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။