သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္စိစစ္ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့

 

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးကုိကုိႏိုင္(နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ဦးဝင္း ျမင့္၊ ဦးထြန္းျမင့္လႈိင္တို႔သည္ ယခုလ ၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ရန္ေအာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဘဏ္ရိပ္ သာရပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ပါတီဝင္လူငယ္ စာရင္းစိစစ္ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္အင္အားတိုး လူ ငယ္ပါတီဝင္ထပ္မံရရွိရန္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းရပ္ ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ ေနရသည့္ပါတီစိတ္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာဦးစန္းဦး(ရန္ေအာင္) ႏွင့္ ဦးလွဝင္း(ဘဏ္ရိပ္သာ)တို႔ကို က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily