ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန့္ခြဲမႈဆင့္ပြားသင္တန္းဖြင့္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ ပုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆင့္ပြားေရး သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၇)ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ျပည္ၿမိဳ႕ ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ခန္းမေဆာင္ ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆုိပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲသုိ႔ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီးအေနာက္ဘက္ျခမ္း ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွတစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္သုံးဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။သင္တန္းတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပုိင္း တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးတို႔က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္း တာဝန္ခံႏွင့္ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔က သင္တန္းပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးသစၥာ(ဇီးကုန္း)