ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂/၂ဝ၁၇)က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၇)ကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက က်င္းပခဲ့သည္။

 

အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၇)ပါ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား တင္ျပခဲ့ၾကရာ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ပထမေန႔အစည္းအေဝးကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ေမလ ၄ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။