လိဳင္သာယာ အမွတ္(၁၆) ၇ပ္ကြက္တြင္ ပါတီဝင္အင္အား ကြင္းဆင္းစီစစ္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ (၃.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ကာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၆) ရပ္ကြက္သို႔ ကြင္းဆင္း၍ ပါတီဝင္အင္အား စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ ေၾကး ေပးသြင္းေရး၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား တိုးပြားရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (ယာယီ) ဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ အရံေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲဝင္းရွိန္ႏွင့္ ဦးေအာင္ဟန္ဦးတို႔ လိုက္ပါၿပီး အမွတ္ (၁၆) ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ မ်ား၏ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ ကြင္းဆင္းစီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။