တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ရန္ တစ္ႏွစ္စာပညာေရးစရိတ္ ေထာက္ပံ့

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ နာယက ၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ (ပထမအႀကိမ္) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလြင္မွ အမွတ္၂၈ ရပ္ကြက္႐ွိ ပညာ သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ႐ွိေနေသာ (၁၀) တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ညီညီေဇာ္အား တစ္ႏွစ္စာ ပညာေရး ေထာက္ပံ့စရိတ္အျဖစ္ `ျမတ္ပညာဟိဏ္း´ စာသင္ဝိုင္းတြင္ အပ္ႏွံေပးခဲ့ပါသည္။