ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း တင္ရန္ ပုဂံေဒသရွိ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စာရင္းေကာက္

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း (မူၾကမ္း) တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းရွိ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ယူနက္စကိုနည္းျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူမႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ထံမွ သိရသည္။

“ပုဂံေဒသက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု၊ အထိမ္းအမွတ္ေတြအျပင္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ (႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေတြ ဓေလ့ထံုးစံ) ေတြရွိေနတယ္။ ယူနက္စကိုဝင္ဖို႔ တင္သြင္းတဲ့ေနရာမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းဖို႔ ေကာက္ယူေနတာပါ”ဟု အဆိုပါဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ယူနက္စကိုသို႔ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ယူနက္စကို စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စာရင္း ေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွလည္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ စာရင္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ယူနက္စကိုမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာနအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ လအတြင္း စာရင္းေကာက္ယူမႈ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ပုဂံေဒသမွာရွိတဲ့ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေဒသဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေတြ၊ အရင္က ေကာက္ယူထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယူနက္စကို တင္သြင္းမွာဆိုေတာ့ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ညီေအာင္ ပံုစံခ်ၿပီး ျပန္ေကာက္တဲ့သေဘာပါ”ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ ကမၻာ့အေမြ အႏွစ္မ်ား ဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား၊ သဘာဝဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူ၊  ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာမ်ား၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လက္မႈ အတတ္ပညာရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားဟူ၍ အဓိက အခန္းက႑မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယူနက္စကို နည္းလမ္းအတိုင္း ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ စာရင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဘာသာ စကား (ႏႈတ္ေျပာအစဥ္အလာမ်ား) ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အႏုပညာ မ်ား၊ လူမႈထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ သဘာဝႏွင့္ တစ္ေလာကလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ထံုးစံ မ်ား၊ ႐ိုးရာလက္မႈ၊ ႐ိုးရာအားကစား၊ ႐ိုးရာ အစားအစာတို႔ကို စာရင္း ေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္သည္။

# The Voice