ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းအား အိႏၵိယႏိုင္ငံ AamAadmi ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ Alternative ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့တို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းအား ဒီမိုကေရစီ ဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳ (DIPD) အစီအစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Aam Aadmi ပါတီမွပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Mr.Raghav Chadha ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ Alternative ပါတီမွ ပါတီေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Mr. Tom Richter တို႔မွ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေမလ (၂) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Aam Aadmi ပါတီ၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ Alternative ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရးပါတီတုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ပါတီအခ်င္းခ်င္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္အတူ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ အင္စတီက်ဳ (DIPD) မွ အဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးတက္ ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။