မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ေမလ (၂) ရက္ ေန႔လည္(၂)နာရီ အခ်ိန္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ရြာဘဲ ရပ္ကြက္ စံနန္းဦးနယ္ေျမတြင္ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

အဆိုပါမီးေလာင္ျပင္သုိ႔ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသအရန္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ား ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္း၍ မီးျငိမ္းသတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) တက္ေရာက္လ်ွက္ ရွိေသာ သင္တန္းသူ/သားမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ဆန္အိတ္+ဆီ ႏွင့္ ေငြသားတန္ဘ္ိုး (၃၈၀၀၀၀ိ/) က်ပ္ အား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။