ဘိုးဘြား(၁၂)ဦးအား၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားေရာက္ကန္ေတာ့ျခင္း။

 

(၂-၅-၂၀၁၇)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၈)နာရီမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္တီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းသည္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ဥကၠ႒ ဦးဘိုစံ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိ႕နယ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ ပါတီလူငယ္အင္အား(၃၀)ဦးႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မွ ဘိုး/ဘြား(၁၀)ဦး၊ မိုင္းဖုန္း(က)ႏွင့္တာေလၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိုးဘြား(၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြသား(၁၀၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္(၃၅၀၀၀)တန္ဖိုးရွိ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ အိပ္ယာခင္း၊ ဖ်ာ၊ မုန္႕၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္၊ ေရဘူး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ အားေဆး၊ ရႈေဆး၊ ဘိနပ္တို႕ႏွင့္အတူ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကန္ေတာ့ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ

၁။ ဦးစိုင္း၀င္းလံုး – ၈၃ ႏွစ္ (တာေလာ့)
၂။ ေဒၚနန္းပန္႕ – ၉၃ ႏွစ္(ပုန္းထြန္)
၃။ ေဒၚနာေလွ – ၉၈ ႏွစ္ (၀မ္ေကာင္း)
၄။ ေဒၚအုန္းခင္ – ၉၀ ႏွစ္ (ဆန္ဆိုင္း-ခ)
၅။ ဆရာဂ်ိမ္း – ၉၈ ႏွစ္ (ဆန္ဆိုင္း-ခ)
၆။ ေဒၚပါေဟာင္ခမ္း – ၉၃ ႏွစ္ ။
၇။ ဦးအိုက္ခမ္း – ၁၁၀ ႏွစ္ ။
၈။ ေဒၚအုန္းၾကည္ – ၉၀ ႏွစ္ (ပါလွ်ံ-၃)
၉။ ေဒၚနန္းပြန္း – ၁၀၃ ႏွစ္ (ေဟာင္လိတ္)
၁၀။ ေဒၚၾကည္တန္ – ၈၅ ႏွစ္ ။
၁၁။ ေဒၚမီခ်ဴး – ၉၈ ႏွစ္ မိုင္းဖုန္း(ခ)
၁၂။ ဦးခင္ေမာင္လတ္ – တာေလ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ အဘိုး၊ အဘြား(၁၂)ဦးအား ေငြသားက်ပ္(၁)သိန္း၊ (၂)ေသာင္း၊ ပစၥည္း တန္ဖိုးက်ပ္(၄)သိန္း (၄)ေသာင္း လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ မိုင္းဖုန္း(က)မဲေခါင္ျမစ္၊ ဇြဲသာယာကမ္းေျခတြင္ ေန႕လည္စာသံုးေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ တာေလၿမိဳ႕မွ အဘိုး(၁)ဦးအား ဆက္လက္သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ၿပီး တာေလမွ ထြက္ခြာလာရာ ည(၁၉း၃၀)တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ