ခရိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ေက်းရြာပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံု

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးဘိုစံ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးဘိုဘိုေမာင္၊ ဦးထက္ေအာင္ တို႔သည္ (၃၀-၄-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္က မိုင္းဟဲ (ေအာက္) အုပ္စု၊ ေက်ာက္လွဳိင္ဂူ (ေအာက္) ရြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေက်းရြာပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒မွ လက္ရိွပါတီအေျခအေနမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ ပါတီလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပီး ပါတီဦးထုပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား၊ ေရွ႕ေဆာင္ဂ်ာနယ္ မ်ားကို ေပးအပ္ရာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးယာဖူ၊ ဦးခ်စ္ခန္႔၊ ဦးလီဖူတို႔မွ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းသတင္းစုံ